דיני עבודה

 

 

 ייעוץ וליווי הן למעסיקים והן לעובדים, בין היתר בנושא:

 • תנאי עבודה והטבות
 • ניסוח חוזי עבודה
 • תהליכי פרישה:

    - הליכי שימוע לפני פיטורין

    - תהליך סיום עבודה בהסכמה

    - התחיבויות לשמירת סודיות ואי תחרות

 • מניעת הטרדה מינית
 • הפלייה בעבודה

 

 סיוע וליווי תהליכי משא ומתן קיבוציים:

        - ניתוח מצב קיים וסקירת חלופות

        - גיבוש מתווה ויעדים לתהליך

        - גיבוש צוותי עבודה וקבלת החלטות

        - גיבוש טקטיקה ואבני דרך למו"מ

        - סיוע בפתרון משברים


 ייצוג בהליכי גישור, בוררות ובערכאות משפטיות (מעסיקים ועובדים)