מיזוגים וייעוץ עיסקי

 

 

 ניהול וליווי תהליכי שינוי ואינטגרציה (PMI) 

 ניהול תהליך בדיקת הנאותות  – Due Diligence - לפרטים נוספים

 הטמעת שינויים ארגוניים ותרבותיים

 העברת פעילויות למיקור חוץ (Outsourcing)

 ליווי תהליכי התייעלות