מיזמים וחברות הזנק

 

 

 הגדרת הישות המשפטית והקמתה

 גיבוש אסטרטגיית הגנה על קניין רוחני

 סיוע בגיוס מימון

 מו"מ עם משקיעים

 גיבוש מבנה ארגוני

 הגדרת תפקידים, תחומי אחריות וסמכויות

 גיבוש נהלים ותהליכי עבודה והטמעתם

 ליווי וסיוע אופרטיבי:

  • גיוס עובדים     
  • תנאי העסקה     
  • הקמת צוותי עבודה     
  • הקמת Advisory Board